De logiske niveauer

Robert Dilts har skrevet en rigtig fint side som Logiske Niveauer. Ideen henter en del inspiration hos Gregory Bateson og hans niveauer af læring. Modellen introduceres bedst med et lille citat fra linket ovenfor:

The concept of logical levels of learning and change was initially formulated as a mechanism in the behavioral sciences by anthropologist Gregory Bateson, based on the work of Bertrand Russell in logic and mathematics. Bateson identified four basic levels of learning and change- each level encompassing and organizing elements from the level below it, and each having a greater degree of impact on the individual, organism or system.

Vi er alle personer, der kommer fra en familie, som er en del af et samfund, der er en del af et land, som ligger i et kontinent, der er en del af verden. Hver gang vi tager et niveau op, inkluderes og organiseres underliggende niveauer. Forandringer på de højere niveauer vil nødvendigvis have indflydelse på de underliggende niveauer, mens forandringer på de underliggende niveauer kan, men vil ikke nødvendigvis, have indflydelse på de højereliggende.

Den samme logik anvendes i modellen, når den bruges i forhold til et enkelt individ. Som individ indgår jeg i nogle omgivelser, hvilke omgivelser jeg indgår i, har meget at gøre med min adfærd. Min adfærd stammer fra de kompetencer jeg har tillært mig. De er igen bestemt af mine overbevisninger/værdier, som i sidste ende kommer fra min identitet. Ændringer i mine omgivelser kan godt have indflydelse på øvre niveauer, men får det ikke nødvendigvis. Ændringer i mine overbevisninger vil helt sikkert have indflydelse på underliggende niveauer. Over identitet kommer niveauer, hvor der indgår flere personer, og som et hele benævnes denne del: spiritualitet.

Med denne introduktion gennemgås niveauerne fra bunden.

Omgivelser

Det første niveau er omgivelser. Dem vil du kunne observere helt uafhængigt af mig.

Min hjemadresse er i Grindsted, nær Billund (Som de fleste kender pga. Legoland og lufthavnen). Her bor jeg sammen med min fantastiske lille familie bestående af min bedre halvdel Ann, og vores 3 børn: William, Arthur og Hector. Vi har også en hund, der hedder Georg.

Vi bor i et hus vi selv har fået tegnet og bygget. I forbindelse med opførelsen af huset stod vi for at få udført montage af betonelementer, lodret jordvarmeboring til opvarmning og køling, samt vinduer og døre.

Det er ikke helt tilfældigt for mit arbejde består i at være direktør for JYSK Råhusmontage, der lever at af montere betonelementer, samt GeoDrilling, der lever af at udføre lodrette jordvarmeboringer. Begge virksomheder er en del af en koncern, der er ejet af min far. Her indgår også en virksomhed, der lever af at sælge vinduer.

Derudover ejer jeg virksomheden Skjold-Andersen. Det var en virksomhed, der på et tidspunkt lavede hjemmesider, men senere primært er et hosting- og holdingselskab.

I relation til mit arbejde, sidder jeg i forskellige bestyrelser og netværk.

Adfærd

Næste niveau er min adfærd. Den kan du ikke observere uafhængigt af mig, men du vil kunne observere den uden nødvendigvis at have hilst på mig eller kende nærmere til mig. Det er umuligt for mig at redegøre for alt min typiske adfærd her, men det vil være muligt at give nogen eksempler, du kan støde på, hvis du skal have med mig at gøre.

Jeg værdsætter min tid sammen med familien, og selvom jeg ofte er i nærheden af min mobil eller min mail, betyder det ikke at svarer omgående.

Når jeg skriver mails, bliver de nogen gange meget lange og meget komplicerede. Det er en uvane jeg har, og det sker som oftest, hvis det er et emne jeg er meget passioneret omkring.

Jeg læser gerne en masse faglitteratur, og har altid en masse bøger på hylden, jeg ikke har fået læst, samt en masse på Amazon’s “Save for later” liste.

Jeg har tidligere betegnet mig som klart introvert, med det resultat at jeg har tendens til at tænke meget før jeg taler. Samtidig bruger jeg meget tid på at få alt ny viden til at passe ind i en helhed. Det giver nogen gange det indtryk, at jeg ved meget mere end jeg i virkeligheden gør, selvom jeg forsøger at gøre det meget klart hvor grænsen for min viden er.

Én gang i ugen går jeg til sangundervisning. Det var noget der startede i forbindelse med forberedelserne til mit bryllup. Efter brylluppet er jeg også begyndt at skrive sange.

Det at skrive på bloggen her, er et udtryk for mit ønske om at blive bedre til at eksternalisere mine tanker. Gennem tiden har jeg lavet mange hjemmesider, og befinder mig i det hele taget godt foran en computer.

Jeg dyrker daglig motion i form a nogen yoga-øvelser eller en kort løbetur, for at holde min kondition ved lige. Dagligt bliver det også til 20 minutters selvhypnose.

Kompetencer

Efterhånden som vi stiger i de logiske niveauer, bliver det sværere og sværere at formidle præcist, hvad indholdet af det pågældende niveau er. Indholdet bliver generelt også mere og mere abstrakt.

Mine kompetencer bærer generelt præg af, at jeg er en generalist. Jeg plejer at sige, at jeg har brugt meget tid på at lære at lære. Generelt elsker jeg at lære nyt og betragter mig selv som lærenem. Det betyder at jeg ud over min formelle titel som cand.merc. i styring og ledelse, har tillært mig forskellige kompetencer på et overordnet niveau.

Bl.a. har computere været en hobby siden fem-års alderen. Office pakken har været hverdag i mange år. I næsten lige så mange år, har jeg lavet hjemmesider i HTML, CSS, Javascript, PHP og MySQL. Med tiden kastede jeg min kærlighed på TYPO3 som CMS til at lave hjemmesider. På universitetet lærte jeg at lave scripts til programmerne i officepakken med Visual Basic for Applications (VBA). Senere kom der også en interesse for Business Intelligence, gennem kendskab til IBM Cognos og QlikView. Det er også blevet til et par implementeringer af ERP systemer, herunder C5, Dynamics AX og EG Visuel Administration.

Jeg blev NGH certificeret hypnotisør og hypnoterapeut tilbage i 2006 og udbyggede med 5-PATH certificering i 2008. Mine certifikater er dog udløbet, da jeg aldrig havde en intention om at være professionel behandler.

I kraft af mit arbejde har jeg lært en masse om termodynamik og energi i forhold til huse.

Yderligere kan jeg sige, at jeg generelt går til opgaver med en stor ro, logik tålmodighed og vedholdenhed. Jeg er god til at se det store billede, men også delene det består af.

Overbevisninger og værdier

Et andet interessant aspekt ved de logiske niveauer er, ifølge min egen teori, at det bliver sværere og sværere at erkende dem jo højere op man kommer. Overbevisninger som styrer de kompetencer man opbygger og den adfærd man har, er som regel ikke særligt synlige for omgivelserne.

På modul 1 af Stifinderprogrammet definerede jeg dog tre kerneværdier, som med fordel kan præsenteres her. Dem forsøger jeg at leve efter, så godt som jeg nu kan, mens jeg er bevidst om at der også ligger skjulte overbevisninger som kan modarbejde og resultere i anden adfærd. Skulle du opleve at du synes, at der er uoverensstemmelse med min adfærd og mine værdier, må du endelig gøre mig opmærksom på det! Her er de:

Evig udvikling – Ligesom planter og træer bliver ved med gro, har jeg en grundlæggende tro på, at det gør mennesker også. I forhold til mig selv, er jeg altid åben for at udvikle mig og lære nyt om både mig selv og andre.

Åbenhed – Dem der har kendt mig før Stifinderprogrammet vil nok undre sig lidt over den her værdi. Jeg har generelt haft en tendens til at tilbringe meget tid i mit hoved. Ikke desto mindre tror jeg meget på at åben og ærlig kommunikation er vejen frem!

Kærlighed – Jeg tror grundlæggende på at ethvert menneske indeholder noget, der kan bidrage til at gøre verden til et bedre sted. Hvis jeg endelig skulle tilslutte mig en religiøs overbevisning skulle det uden tvivl være kærlighed!

Identitet

Det her niveau er jeg ikke sikker på at jeg erkender fuldt ud endnu. Mit bedste bud vil være, at du kan lytte til teksten af den her sang af Sonja Hald:

Den passer grundlæggende meget godt, måske lige med undtagelse af, at være den kolde finansminister der lige har solgt sit land 🙂

Spiritualitet

Der er uden tvivl noget, der er større end individet. Fra Stifinderprogrammet har jeg taget udsagnet “Everything is connected” til mig. Indlæg på bloggen der er tagget med “spiritualitet”, er måske der du lærer mest om, hvad jeg forbinder med begrebet.

Du kan f.eks. starte med at læse, hvorfor jeg betegner mig som spirituel, men ikke religiøs.