Min Leadership Development Profile

Leadership Development Profile (LDP) er et redskab i Leadership Development Framework (LDF), som er udviklet af William Torbert og Susanne Cook-Greuter i regi af virksomheden Harthill. LDF beskriver en række handlingslogikker, som mennesker bruge til at få verden til at give mening og struktur. De forskellige handlingslogikker og deres betydning for at drive virksomhed er bl.a. beskrevet i bogen Action Inquiry.

Det er endnu ikke lykkedes mig at møde nogen anden, der har fået lavet sin Leadership Development Profile. Hvis du læser det her og tænker: “Jamen det har jeg da”, må du endelig tage kontakt.

Jeg fik lavet min profil mellem modul 1 og modul 2 af Stifinderprogrammet. I Stifinderprogrammet arbejdes der både med Hermann’s Whole Brain Thinking og Kegan’s stadier af mental kompleksitet. Hvor der i sammenhæng med Whole Brain Thinking laves en HBDI profil, laves der ikke nogen profil, som indikerer placering i forhold til Kegan’s stadier af mental kompleksitet. Forinden min deltagelse havde jeg læst Action Inquiry, og kendte derfor til LDP.

Leadership Development Framework

Handlingslogikkerne kan opfattes en række stadier vi som mennesker kan udvikle os igennem. Der er en klar sekvens, da stadierne kræver en større og større evne til at håndtere kompleksitet. Der vil være en primær handlingslogik, som har stor betydning for, hvordan man er som leder, hvor ens opmærksomhed er, hvilken type antagelser man gør, hvilke følgeslutninger man laver og dermed hvordan man handler.

Uden at dykke dybt ned i stadierne, vil jeg forsøge mig med en kort introduktion til dem her. Der er 9 i alt, og det er noget mere end Robert Kegan præsenterer i hans teori. Forklaringen er at nogen af handlingslogikkerne ligger mellem Kegan’s stadier, mens andre ligger højere end Kegan’s højeste stadie. Eftersigende arbejder William Torbert og Susanne Cook-Greuter ikke sammen længere, og Torbert har omdøbt et par af stadierne i hans senere arbejde, fordi de blev misforstået. Nedenfor holder jeg mig til de oprindelige. I parentesen er vist hvor stor en del af respondenterne i en blandet undersøgelse af voksne amerikanere, der havde denne som primær handlingslogik.

Impulsiv – Er karakteriseret ved at være uforudsigelig reaktiv. Der vil være fokus på opfyldelse af behov, en skelnen mellem god/ond, mig mig mig, og reaktioner. Hvis du tænker på børn, når du læser den beskrivelse, er du ikke helt ved siden af, den opstår ret tidligt i livet. (Angives sammen med opportunisten)

Opportunist – Denne handlingslogik griber chancer, vel at mærke chancer som er i egen interesse. Kan være ret dominerende i sin iver efter at være den der opnår det bedste resultat for sig selv. (4,3% indeholder også den impulsive)

Diplomat – Her er tale om en loyal støtte, der gør alt for at indordne sig, og høre til. Konformitet er vigtigt for denne handlingslogik. (11,3%)

Ekspert – Problemløsning er et nøgleord for eksperten. Inden for sit domæne er eksperten meget pligtopfyldende og efficient (gør tingene på den rigtige måde). Eksperten identificerer sig meget med sin profession. (36,5%)

Stræberen – En fordanskning af ordet “achiever”, og altså ikke den klassiske elev fra folkeskolen med høje karakterer. Dette stadie kommer noget senere i livet. Stræberen sigter efter at opfylde mål. Er uafhængig og effektiv (gør de rigtige ting – i forhold til at opfylde mål) og er rationel. (29,7%)

Individualisten – Individualisten er opmærksom på folks ret til at være individuelle, heraf navnet. Skal ikke forveksles med en egoist. Opportunisten og Stræberen vil typisk opfattes langt mere egoistisk end individualisten. Individualisten er en procesinnovatør, som er god til at udfordre dogmer, elsker diversitet og kulturel relativisme. (11,3%)

Strategikeren – Denne handlingslogik fokuserer på at lede transformationer, og arbejder ud fra et overblik over hele systemet. Der er særlig fokus på kreativitet, gensidig afhængighed og vækst. (4,9%)

Alkymisten – Handlingslogikken for alkymisten er tæt forbundet med autencitet, det at være visionær og med et globalt perspektiv. (1,5%)

“Ironist” – Jeg aner ærligt talt ikke om den danske oversættelse skal være noget med en person der er ironisk, eller om det har noget med jern at gøre (som jeg er mere tilbøjelig til at tro). Karakteristikken er helt grundlæggende at her skabes der befriende situationer. Vi taler typer som Ghandi, Mandela, Moder Theresa her. (0,5%)

Min Leadership Development Profile

Profilen laves ved at du udfylder et skema, hvor der er 32 ufærdige sætninger. Du skal få sætningerne til at give mening ved at skrive dem færdig på en måde som giver mening for dig. Måden du får sætningerne til at give mening bliver derefter vurderet af en person, der er trænet i at identificere handlingslogikker.

Man kan bestille sin LDP hos Harthill på dette link: http://harthill.co.uk/the-LDF-profile/getting-own-ldp/ (Hvis du gør det, må du meget gerne skrive, at du har hørt om profilen fra Søren Skjold Andersen)

Som nævnt har man en primær handlingslogik, men man har også adgang til de tidligere handlingslogikker. Der kan nemlig være situationer (et populært eksempel er et hjemmerøveri), hvor det er formålstjenesteligt at anvende en helt bestemt handlingslogik (diplomaten). Ud over den primære handlingslogik kan der også være tendens til, at der er en bestemt handlingslogik, man falder tilbage på, ved stress, træthed eller sårbarhed.

Min profil blev sat til at være tidlig individualist. Det vil sige at en del af de sætninger jeg lavede færdige anvendte en handlingslogik, som kun kan komme fra individualistens stadie. Til gengæld havde jeg flest svar som svarede til stræberen. Det at jeg er i stand til at formulere sætninger med en handlingslogik svarende til en individualist, viser at det er et stadie jeg er på vej imod, uagtet at majoriteten af svarene passede med stræberens handlingslogik. For mig er der heller ingen tvivl om, at stræberen er den handlingslogik jeg falder tilbage på.

Som du måske kan huske fra tidligere er individualisten er en procesinnovatør, som er god til at udfordre dogmer, elsker diversitet og kulturel relativisme. Har du mødt mig har du måske oplevet, at min påklædning ikke passede med den gruppe mennesker jeg var iblandt. Mit typiske outfit er jeans og t-shirt, og det kan godt se specielt ud, når jeg deltager i arrangementer hvor hovedparten af deltagerne har jakkesæt på. Det er ikke noget jeg gør for at skille mig ud, det er ganske enkelt bare det tøj, der er mest behageligt at have på, for mig. Har du hørt mig tale er det ikke usandsynligt, at jeg har udfordret antagelser eller paradigmer.

Er LDP hugget i sten?

Det korte svar er: Nej!

Profilen indeholder ud over en score af, hvor du er, også nogle tips til at konsolidere din handlingslogik, eller bevæge dig mod næste stadie. Generelt er der en tendens til at man med alderen udvikler mere og mere komplekse handlingslogikker. Det sker dog også ofte, at mennesker sidder fast i en bestemt handlingslogik.

Det der er virkelig interessant er, at de aktiviteter der skal til, for at konsolidere individualisten som handlingslogik, er karakteriseret ved – i høj grad – at involvere andre personer. I forhold til HBDI profilen betyder det, at den røde kvadrant er et oplagt sted for mig, at udvikle mig yderligere.

Du skal derfor ikke opfatte min LDP som om, at jeg altid er på en bestemt måde, men som et indblik i hvilken slags ræsonnementer jeg er i stand til at lave, i hvert fald i skrivende stund.