Misforståelser om NLP

Ligesom hypnose har NLP gennem tiden været genstand for mange misforståelser. Misforståelsernes karakter er dog vidt forskellige. Derfor præsenteres der i dette indlæg nogen udbredte myter om NLP og nogle svar herpå.

Neuro Lingvistisk Programmering blev oprindeligt skabt af Richard Bandler og John Grinder. NLP har hentet mange tanker og ideer fra Noam Chomsky, Alfred Korzybski, Gregory Bateson, Fritz Perls, Milton Erickson, Virginia Satir og mange andre. NLP blev ikke just vel modtaget af de etablerede terapeuter, men det er ikke kun dem, der har medført misfortåelser. NLP er nemlig ikke noget beskyttet varemærke, så alle kan kalde sig “NLP Practitioner” eller “NLP Expert”, ja kun fantasien sætter grænser. Ligesom hypnose bygger NLP på et certificeringssystem, men dette er langt mere fraktioneret, hvorfor certificeringerne mister lidt af sin værdi. Nogle practitioners bryder sig ikke om Neuro Lingvistisk Programmering som begreb, og kalder det for Neuro Lingvistisk Psykologi. Man bør tage stærkt afstand fra denne praksis! Det kan ikke gavne nogen at man forsøger at ændre akronymet, da det bliver lang sværere for andre at få begreb om hvad NLP er og hvad det ikke er.

MYTE:
NLP er en sekt på linie med Scientology
FAKTA:
NLP er studiet af strukturen bag subjektiv adfærd. Det er IKKE et sæt leveregler som du påtvinger dit liv, og der er ingen central organisation som du betaler en del af dine penge til. Det er ikke overraskende at NLP er blevet kædet sammen med Scientology, eftersom L. Ron Hubbard (stifteren af Scientology) har udtalt at hans “Dianetik” bygger bro mellem kybernetikkeren Gregory Bateson og Alfred Korzybski. Som det tidligere er nævnt er Bateson og Korzybski en del af fundamentet for NLP. Denne lille lighed er dog ikke nok til at man kan sætte lighedstegn mellem NLP og Scientology.

MYTE:
NLP er en religiøs bevægelse
FAKTA:
Ligesom NLP ikke er det samme som Scientology, så er NLP heller ikke en religiøs bevægelse. NLP er uafhængig af religion, og kan derfor anvendes uanset om du er ateist, kristen, buddist, scientologist eller andet. Man skal derfor undlade at koble NLP sammen med de religiøse overbevisninger af de folk der praktiserer NLP. Richard Bandler selv er af jødisk afstamning og en anden kendt praktisør Bob Bodenhammer bruger NLP i sin vejledning der hører under kirken. NLP er altså uafhængigt af religiøse overbevisninger.

MYTE:
NLP er kun symptombehandling
FAKTA:
Der er lavet mange undersøgelser der har påvist, at NLP har en langvarig virkning. Ligesom ved hypnose er denne myte gældende, fordi personer der er tilhænger af Freuds tanker, ikke kan forestille sig at korttidsterapi skulle have nogen effekt.

MYTE:
NLP er uvidenskabeligt
FAKTA:
Dette er den akademiske verdens primære kritik af NLP. Det er min overbevisning at denne myte som oftest ytres fordi den ytrende ikke ved nok om NLP’s rødder i videnskaben, eller fordi man henter sin viden om NLP hos andre end de oprindelige forfattere. Der er nemlig mange der bidrager til feltet, og da folk kan tage hvad som helst og kalde det NLP, må der nødvendigvis være en del materiale, der hverken er videnskabeligt eller i NLP’s traditionelle ånd. Mange af de videnskabelige rapporter, der afviser dele af NLP, er som oftest udført af personer, der ikke ved hvad de laver. For dem der ønsker at vide mere om forskning i NLP, så kan jeg henvise til denne hjemmeside: http://www.bradburyac.mistral.co.uk/nlpfax22.htm

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *