Placering af haveboring

Nu hvor tilladelsen til lodret jordvarme er i hus, skal haveboringen laves, så vi kan bruge vand derfra under udførelsen af jordvarmeboringerne. Det er lidt nervepirrende at afsætte en boring, når huset ikke er sat af endnu.

Jeg har aldrig før afsat noget på en byggegrund, og derfor er det med stor spænding, at jeg nu har været nede på grunden for at afsætte haveboringen. Kommunen har skraveret et areal, som boringen på placeres indenfor. Ud fra den tegning har vi besluttet at boringen bedst kan ligge bag huset, som vist på min 3D model nedenfor.

Placering af brønd og boring

Brønden kommer relativt tæt på huset, og derfor skal min afsætning være rimelig præcis. Grundplanen er tegnet op ud fra et matrikelkort og huset er placeret vha. arkitektens tegninger. Jeg har taget så mange kontrolmål som muligt for at verificere, at huset er placeret korrekt på min tegning i forhold til arkitektens.

Brøndens teoretiske placering udtrykt ved min hjemmelavede skitse er jo meget fin, men det er den faktiske placering af brønden, der er interessant. Til afsætningen har jeg allieret mig med et 30 meter målebånd, noget lyserød murersnor og en træpind.

På tegningen kan man ane, at der er en masse stiplede linjer. De er indsat for at sikre, at placeringen overholder kravene til afstand til skel. To af dem går dog fra det nordøstlige hjørne ned til brønden og fra det sydøstlige hjørne og op til brønden. De er afstanden mellem disse punkter, jeg sætter min lid til. Sådan som jeg husker matematiktimerne, så ville man tage en passer og lave den ønskede afstand mellem benene, placere nålen i et kendt punkt og lave en lille bue. Gøres dette for begge punkter fås ét punkt hvor buerne rører hinanden, og det må være den korrekte placering.

Det var ikke helt så let med murersnor, 30 meter målebånd og en pind, som det ville være med passer og papir. Bl.a. fandt jeg ud af at murersnor er ret elastisk. De kendte punkter skulle være de to skelpæle, men idet stort set alle naboer har terrænreguleret deres grunde, var jeg lidt i tvivl om, hvorvidt det nu også være de rigtige skelpæle jeg havde fundet.

Billede-af-afsætning

For at sikre, at afsætningen var præcis, tog jeg et kontrolmål fra et hjørne, hvor jeg var ret sikker på at have fundet skelpælen. Det var nøjagtigt indenfor 50 cm. Det er der taget højde for i min placering, og derfor burde placeringen være ok nu. Skulle det være gået helt galt, må huset flyttes lidt ud mod vejen, eller også må boringen laves om (hvilket jeg bestemt ikke håber, for så går ideen fuldstændig af at lave den nu)

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *