Owl You Need is Love

Modul 3 af Stifinderprogrammet bød på mange interessante oplevelser. Det her indlæg handler om een af de oplevelser, og det resultat det medførte.

Se godt på logoet ovenfor. Hvad siger det dig? Hvilke elementer kan du se?

På den næstsidste dag af modul 3 skulle vi på et tidspunkt tegne noget, som gjorde at vi kunne skelne vores objekt fra lignende objekter. På modul 1 havde jeg defineret “Kærlighed” som en af mine strategiske kerneværdier, og jeg havde valgt et træ som en metafor for den plan jeg havde lavet (Dernæst endte træet også med at være den perfekte metafor for Syntesen, men mere om det i et andet indlæg). Siden modul 1 skiftede Ann og jeg navn, så vi begge tog “Skjold” som mellemnavn.

Da vi skulle tegne noget, som kunne skelnes fra andet, fik jeg tegnet et skjold, der indeholder et hjerte, som indeholder et træ. Billedet neden for er fra et foto jeg tog.  Billedet blev tegnet d. 6/9.

Jeg erindrer at billedet blev taget d. 7/9 kl. 13.10 som et resultat af en tankeproces, hvor jeg havde besluttet mig for, at det her kunne blive et brugbart logo for Skjold-Andersen. I samme omgang stod det dog klart for mig, at det ville være nødvendigt at finde en grafiker, som kunne tegne det pænere end mig. Jeg husker tydeligt at have tænkt, at jeg måtte finde en måde at komme i kontakt med en grafiker, der kunne løse sådan en opgave.

Dagen forinden var vi blevet tilbudt at deltage i en svedehytte-ceremoni. Vi bliver på et tidspunkt bedt om at visualisere et medicinhjul og livets træ i midten. Det er første gang jeg finder ud af, at det jeg bare har set som et godt billede på Syntesen, faktisk kaldes Livets Træ. Også i forbindelse med ceremonien er der et tidspunkt, hvor jeg skal sige en personlig bøn. Efter denne bøn er sagt, nævner lederen af ceremonien, at der svæver en sneugle over mit hoved, og at den kunne hjælpe mig.
Derfor var logoet kommet til at betyde endnu mere for mig og jeg ville også gerne have en ugle med. På det tidspunkt havde jeg endnu ikke undersøgt, præcis hvad uglen betød symbolsk for indianerne.

Samme dag, kl. 16.16 tikker der en henvendelse ind på Facebook Messenger, fra en person jeg ikke kender. Personen hedder Martin Brink Eneberg. Af respekt for mit nærvær på modul 3, er min beslutning, at jeg ikke vil læse og besvare beskeden. I stedet vælger jeg at gå på Google og søge efter navnet. Første side på Google er en profil på LinkedIn, hvor der står, at Martin er: ‎Freelance grafisk designer hos Brink Visuel.

Dvs. 3 timer efter jeg fik en tanke om, at jeg skulle bruge en grafiker, er der en grafiker som henvender sig til mig. Hvad er sandsynligheden for det?

Senere samme dag blev vi givet nogen spørgsmål og opfordret til at tilbringe et par timer for os selv, uden at arbejde på spørgsmålene (Svarene på de her spørgsmål kunne også retfærdiggøre et indlæg i sig selv). Et af spørgsmålene handlede om vores største gave, og allerede på det tidspunkt vi fik spørgsmålene, ville mit svar være at min største gave er at jeg på en eller anden måde kan forstå vækst og kompleksitet, dvs. i overordnede træk, hvordan verden udvikler sig.

I løbet af de timer vi tilbringer os for os selv, beslutter jeg mig på et tidspunkt for, at besøge Google, for at finde ud af betydningen af sneuglen. Det fremgik af denne side: https://exploredeeply.com/live-your-purpose/appearance-of-the-great-white-snowy-owl-and-its-spiritual-significance-and-meaning-in-our-lives

Jeg læser mig frem til at uglen er et symbol på højere visdom, og evnen til at se igennem illusion. At se det andre ikke kan se. Især denne beskrivelse på siden fanger mig:

In fact, Owls are Medicine Messengers, and each Owl has a different Medicine message. Snowy Owls, in particular are the carriers of Wisdom from the Elders and if the Snowy Owl is your animal spirit you have the gift of channeling the words of the elders via inspired written words or automatic writing.

Det passede rigtig godt sammen med det, jeg betragter som min største gave.

Efter hjemkomsten fra Stifinderprogrammet præsenterer jeg Ann for mine oplevelser og mit ønske om at få lavet et logo. Jeg beder om hendes input, fordi hun er bedre til sådan noget. Mine kriterier er, at der skal være et træ, et hjerte og et skjold, og så ville det være fedt med en ugle, hvis det ikke bliver for mærkeligt.

Ann lavet en skitse som både rummer træet, hjertet og skjoldet. Samtidig var det for mig muligt at se uglen i skitsen også.

D. 14/9 har jeg møde med Martin. Ud over skitsen får Martin også tilsendt en sang jeg har skrevet (og sunget på Stifinderprogrammet), han bliver præsenteret for dette maleri:  https://images.fineartamerica.com/images/artworkimages/mediumlarge/1/tree-of-life-with-owl-and-dragon-michele-avanti.jpg, og jeg viser ham dels min HBDI profil og min Leadership Development Profile, ligesom jeg tegner og fortæller den sammenhæng jeg ser mellem de her profiler, og Charles Sanders Peirce artikler A guess at the riddle og Evolutionary love.

Herefter får han lov til at arbejde med logoet uden indblanding fra min side. 5/10 melder Martin, at arbejdet med logoet er færdigt, og vi aftaler at mødes så han kan præsentere det for mig. Mødet skal foregå d. 10/10 på min fødselsdag.

På selve dagen får jeg en gave af Ann. Hun har købt den her plakat til mig: https://www.nordicmade.dk/shop/hipd-plakat-owl-10415p.html
Det er en sjov kombination af min form for humor og uglen som symbol.

På mødet med Martin præsenterer han sit arbejde. Han har på fornem vis lavet et logo bestående af de fire elementer:

 • Skjoldet
 • Hjertet
 • Træet
 • Uglen

Men det er, som du kan se, gjort på en subtil måde. Det er ikke sikkert at alle fire elementer afslører sig selv for enhver, der beskuer logoet. Af samme grund overvejer jeg at få produceret flere forskellige udgaver af logoet, hvor der er lavet redigeringer og lagt farver på, som fremhæver de forskellige elementer.

Efterfølgende brugte jeg en del af dagen på at præsentere logoet for forskellige betydningsfulde mennesker i mit liv. Det gav anledning til en række nye perspektiver på logoet, nogen ser f.eks.:

 • At der er en maske
 • At træet vokser mod lys
 • At der inde i hjertet er en solopgang
 • At der er et stort smil i logoet
 • At takkerne (som er en del af træets krone) ser onde ud
 • At der er symbolik i de tre toppe på skjoldet

Alle sammen kommentarer, som jeg godt kan relatere til, og som gør mig endnu mere glad for logoet.

De mange dialoger omkring logoet, har ledt mig frem til min egen fortolkning af logoet, som rummer mere end det jeg oprindeligt troede det indeholdt. På et tidpunkt læste jeg bogen “The Bed of Procrustes: Philosophical and Practical Aphorisms” af Nassim Nicholas Taleb. Blandt mange gode citater, er dette:

If you want to annoy a poet, explain his poetry.

Nu er det ikke fordi jeg vil antyde, at jeg er kunstner, og godt det samme, for det generer ikke mig at skulle forklare hvordan jeg ser på logoet, efter at have haft det et par dage. Advarsel: jeg kommer til at gennemanalysere logoet så kraftigt, at selv min gamle dansklærer nok ville have sagt stop. Det bliver samtidig et første bud på at beskrive Syntesen.

Før logoet kan forklares, er det nødvendigt at give en kort introduktion til Syntesen. Grundlæggende består Syntesen af tre elementer, på samme måde som skjoldet har tre spidser. De tre elementer går igen hos mange forskellige forfattere:

 • Firstness, Secondness og Thirdness (Charles S. Peirce)
 • I, We, It (Ken Wilber)
 • Instinctual, Rational og Experiential (Kelvyn Youngman)
 • Kunder, Medarbejdere, Virksomheden (Eliyahu Goldratt)
 • Tro, Håb og Kærlighed (Paulus’ Første Brev til Korintherne)
 • Faderen, Sønnen og Helligånden (Treenigheden)
 • Science (Truth), the Arts (Beauty) and Religion (Goodness)
 • Personligt, Familiemæssigt, Jobmæssigt (Stifinderprogrammet)

På et tidspunkt tegnede jeg stamtræ med fokus på mine egne gener. Det giver også en træstruktur, hvor rødderne er forældre, bedsteforældre, oldeforældre, osv., stammen er mig, kronen er mine børn, (kommende) børnebørn, osv.

Det er min oplevelse at de her tre ting går igen rigtig mange steder. Charles Sanders Peirce behandler de tre ret abstrakt, men jeg bilder mig ind at de følgende to citater har hjulpet på min forståelse (Begge fra “A guess at the riddle“):

The First is that whose being is simply in itself, not referring to anything nor lying behind anything. The second is that which is what it is by force of something to which it is second. The third is that which is what it is owing to things between which it mediates and which it brings into relation to each other.

We have seen that the conception of the absolute first eludes every attempt to grasp it; and so in another sense does that of the absolute second; but there is no absolute third, for the third is of its own nature relative, and this is what we are always thinking, even when we aim at the first or second. The starting-point of the universe, God the Creator, is the Absolute First; the terminus of the universe, God completely revealed, is the Absolute Second; every state of the universe at a measurable point of time is the third. If you think the measurable is all there is, and deny it any definite tendency whence or whither, then you are considering the pair of points that makes the absolute to be imaginary and are an Epicurean. If you hold that there is a definite drift to the course of nature as a whole, but yet believe its absolute end is nothing but the nirvana from which it set out, you make the two points of the absolute to be coincident, and are a pessimist. But if your creed is that the whole universe is approaching in the infinitely distant future a state having a general character different from that toward which we look back in the infinitely distant past, you make the absolute to consist in two distinct real points and are an evolutionist.

Med det her udgangspunkt kan træet forklares på følgende måde:

 • Rødderne, er der hvor vi kommer fra, det er det første. Det er de ældre, og vores forfædre. (Svarende til Wilbers I)
 • Kronen, er der hvor vi er på vej hen, det er det andet. Det er børnene, og deres børn, osv. (Svarende til Wilbers We)
 • Stammen, er os selv, det er det tredje. Vi er mediet imellem vores forældre og vores børn. (Svarende til Wilbers It)

Wilber bruger “de tre store” til at danne fire kvadranter, hvor der skelnes mellem det subjektive og det objektive, samt det individuelle og kollektive. Det resulterer i kvadranterne:

 • I – Det individuelle og subjektive
 • We – Det kollektive og subjektive
 • It – Det individuelle og objektive
 • Its – Det kollektive og objektive

I min optik kan Wilbers fire kvadranter relateres på en fornuftig måde til de fire kvadranter i HBDI modellen. Det gøres på følgende måde:

 • I – Firstness – Det eksperimenterende (farve: gul) – Selvforståelse
 • We – Secondness – Det relationelle (farve: rød) – Kunst og kultur
 • It – Thirdness – Det rationelle (farve: blå) – Videnskab
 • Its – Thirdness – Det praktiske (farve: grøn) – Systemer og natur

Livets træ indeholder derfor både vertikal (de tre store) og horisontal udvikling (de fire kvadranter). Mediet imellem I og We er det rationelle. Livet er dermed en rejse i at gøre det ubevidste bevidst. I Syntesen antages det, at for at man kan vokse i højden, må man vokse i bredden. På samme måde som træet både har højdevækst og tykkelsesvækst.

Efter at have forklaret logoet et par gange, gik det op for mig at hvert symbol kan ses at repræsentere en kvadrant. Senere fik jeg også den idé at sætningen “Owl You Need is Love” kunne fordeles ud på kvadranterne.

 • Uglen (Owl) – It – Thirdness – Det rationelle – Blå
 • Træet (You) – I – Firstness – Det holistiske/spirituelle – Gul
 • Skjoldet (Need) – Its – Thirdness – Det konservative – Grøn
 • Hjertet (Love) – We – Secondness – Det emotionelle – Rød

I HBDI modellen er det sådan, at krydsprofiler er relativt sjældne, det vil sige, profiler hvor der er primær præference i kvadranter som er diagonalt overfor hinanden. To personer, der ikke deler nogen primær præferencer, og som har primærpræferencer diagonalt, kan have sværere ved at kommunikere. Dvs. blå kontra rød, eller gul kontra grøn.

Her er det interessant at næbet på uglen forstyrrer perceptionen af hjertet, og rødderne forstyrrer perceptionen af skjoldet.

Sætningen “Owl You Need is Love” er også interessant, fordi rækkefølgen Blå => Gul => Grøn => Rød, er særlig god til opgaveløsning.

Når jeg kigger på roden synes jeg også at kunne se antydningen af et sort hjerte, som for mig godt kunne være billedet på, at at vi alle indeholder sårede udgaver af os selv (typisk fra barndommen). De er vores blindspots, vi er sjældent bevidste om at de er der. At erkende dem, at blive bevidst om dem, det er vejen til sand vækst og kærlighed.

Jeg er ekstremt glad for at have fået et genkendeligt logo, som i min optik kan rumme alt det, der nu har taget mig så meget tekst at sætte ord på. I det her tilfælde siger et billede ikke blot mere end 1.000 ord, men mere end 2.000 ord.

One Reply to “Owl You Need is Love”

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *