Byggebeskrivelse

Weekenden er gået med at få lavet en “byggebeskrivelse”. Det er vores forsøg på, med almindelige ord, at beskrive hvilke hensyn byggefirmaet skal tage til byggeriet. Målet er at få et tilbud, som tager højde for alle vores ønsker. 

Der er ingen af os, der har forstand på husbyggeri og håndværk, men vi har nogle klare forventninger til udseende og funktion af vores nye hus. Ved at lave en byggebeskrivelse, der i et helt almindeligt sprog forklarer, hvad byggefirmaet skal imødekomme, regner vi med at kunne få den mest præcise pris.

Indholdsfortegnelsen er som følger:

 1. Generel beskrivelse af huset
  1. Udvendigt
   1. Vinduer
   2. Beklædning
   3. Belysning
   4. Tag
  2. Indvendigt
   1. Sokkel
   2. Lofter
   3. Opvarmning
   4. Ventilation
   5. Vægge
   6. Gulve
   7. Belysning
  3. Skur
  4. Grund
 2. Rumbeskrivelser
  1. Betegnelsen af de forskellige rum (f.eks. badeværelse, vaskerum, entre, soveværelse, osv.)
   1. Forskellige detaljer omkring rummene (f.eks. gulvbelægning, gulvafløb, ventilation, belysning, osv.)

Generel beskrivelse af huset
I den generelle beskrivelse af huset har vi beskrevet, at huset skal bygges som et lavenergihus efter det gældende bygningsreglement. Det er en forudsætning, hvis vi skal have dispensation fra tilslutningspligten til fjernvarme i lokalplanen. Byggefirmaet har før jul ytret, at hvis vi var hurtige til at beslutte os, kunne vi bygge efter BR10 og det ville være billigere. Det er derfor byggebeskrivelsen eksplicit nævner, at det er et lavenergibyggeri.

Udvendigt
Generelt for dette afsnit har vi påpeget at alle materialer som anvendes i byggeriet skal have lang levetid og så vidt muligt vedligeholdelsesfrit.

Vinduer
En af de ting vi gerne selv vil levere er vinduerne. Da jeg har arbejdet på en vinduesfabrik, vil jeg gerne have mest mulig kontrol over hvilke vinduer vi skal have i huset. På nuværende tidspunkt ved vi at vinduerne skal udføres i Træ/Alu og formentligt være sorte udvendigt og hvide indvendigt.
Der er dog en del detaljer omkring vinduerne, som vi er nødt til at overlade til arkitekten. F.eks. har vi store vinduespartier mod syd, og derfor er vi blevet rådet til noget solafskærmende glas. I byggebeskrivelsen nævnes det således at arkitekten skal specificere glastypen, målene på vinduerne, og andet relevant iht. energirammen.

Beklædning
I vores nuværende hus har vi en enkelt gang malet udhæng. Det vil vi gerne være fri for på det nye hus, specielt med tanke på at der på den ene side af huset bliver meget højt op til udhænget.

Belysning
I arbejdet med byggebeskrivelsen går det lige så stille op for os, hvor detaljeret vi er nødt til at tænke på vores byggeri, allerede på det her tidlige stadie. Udvendig belysning er et godt eksempel. Det er nødvendigt at forestille sig, hvor man kan finde på at sidde ude i haven, og have brug for belysning omkring skumringstid. Ligeledes skal der være noget lys, når skraldespanden i køkkenet skal fragtes ud til den store skraldespand. Vi har også valgt at have to indgange, én til gæster og én til dagligdagsbrug. Her skal den udvendige belysning også bruges til at markere gæsternes indgang til huset. Placeringerne er indtegnet i 3D modellen.

Placering af spots sydvendt facade Placering af spots

Tag
Under denne overskrift er det beskrevet at taget skal laves som tagpap, og at der skal være solceller på taget, som skal følge tagets hældning.

Indvendigt
Den generelle beskrivelse af de indvendige forhold handler primært om lydtransport. Byggefirmaet skal gøre alt hvad der er muligt at hindre transport af lyd i husets konstruktioner, f.eks. ved sokkel, tag, skillevægge og ventilationskanaler.

Sokkel
Det er ikke fordi vi har vanvittigt meget at sige i forhold til opbygning af soklen, men da vi har fået indtryk af, at man i dag i videst muligt omfang forsøger at undgå skillevægsfundamenter, med lydtransport til følge, gør vi det meget specifikt at vi ønsker skillevægsfundamenter.

Lofter
Vi har meget tidligt besluttet os for at lofterne skal laves i troldtekt. Igen for at dæmpe lyden, især nu hvor vi har besluttet os for ensidig taghældning med loft til kip.

Opvarmning
Der skal være gulvvarme i alle rum. Mens de fleste rum bør kunne styres via almindelige rumtermostater, der måler luftens temperatur, så bliver det nok nødvendigt med et par termostater med infrarød føler. Vores nuværende hus har det for at sikre, at gulvvarmen i alrummet ikke slår fra pga. brændeovnen, mens der også er en i badeværelset for at undgå koldt gulv om sommeren.
Vi vil også gerne selv levere jordvarmeboringer og varmepumpe, da det som tidligere beskrevet på bloggen, nok ikke er et standardanlæg vi skal have.

Ventilation
Alle ventilationskanaler skal være med lyddæmpere, hvorved vi undgår at ventilationen fungerer som et samtaleanlæg. Det er også beskrevet at vi gerne vil have varme og køleflader på, så indblæsningstemperaturen kan styres sommer og vinter. Der skal selvfølgelig være varmegenvinding, for at holde energiforbruget nede. Igen fordi anlægget er meget specielt, vil vi forsøge at finde et ventilationsanlæg, der passer godt ind i kombinationen med varmepumpen og boringerne, så vi ikke får noget der modarbejder hinanden.

Vægge
Vi ønsker at bygge huset i betonelementer, og vil selv stå for selve monteringen af elementerne, men ikke leveringen. Alle vægge skal beklædes med glat filt, der males hvid.
To af væggene vil vi gerne have med skiferfliser, fordi vi har set det forskellige steder, og synes at det giver en flot effekt til rummet. Da vi ikke ved hvilken type flise det skal være, beder vi om at der afsættes en pris pr. m2 for fliserne, mens montagen skal være indeholdt.

Gulve
Der vil være både gulvtæppe, klinker og trægulv i huset. Vi er lidt i tvivl om køkkenet, hvor min bedre halvdel gerne vil have trægulv, som jeg er lidt skeptisk overfor. Derfor beder vi om at der afsættes en m2 pris på gulvbelægningen, mens montagen skal være indeholdt.
De steder vi skal have afløb, skal der være fald mod afløbet.

Belysning
I stedet for at skulle bruge penge på at købe lamper, ønsker vi LED spots i stort set hele huset. Samlet har vi talt os frem til at det må blive omkring 60 spots. Det er dog svært at bestemme antallet.
Heller ikke her er vi eksperter, men har bedt om at der skal være et behageligt lys fra spotsne og levetiden på armaturerne skal være lang. Disse skal medleveres af byggefirmaet, så vi er sikre på at pærerne passer til huset og er af god kvalitet.

Skur
Vores skur skal isoleres, så det er muligt at opbevare flyttekasser, uden at skulle være bange for at der opstår kondens og kommer skimmel.

Grund
Vores grund ligger ret lavt, og det er normalt i vores område at terrænregulere, derfor beder vi om at grunden terrænreguleres op til det tilladte. I samme omgang vil vi gerne have at tilbuddet indeholder bortkørsel af evt. overskudsjord.
Vi har også hørt fra bekendte, at når man har gravemaskinen ud for at grave ud til fundamentet, kan man lige så godt få gravet ud til fliseareal samtidig.

Rumbeskrivelser
For hvert rum i huset går vi ind og beskriver, hvad der er specifikt for rummet, som byggefirmaet har behov for at tage hensyn til, når der gives pris. Nedenfor er en forkortet udgave af beskrivelsen af de forskellige rum.

Vaskerum/baggang
Vaskerummet fungerer også som baggang, og vil være den daglige indgang for familiens medlemmer. Der skal være et bord med plads til at lægge tøj sammen og en håndvask. Der skal også være en vaskesøjle med vaskemaskine og kondenstørretumbler.  Alt teknik fordeles fra vaskerummet via et teknikskab, som også indeholder varmepumpen og ventilationsanlægget.
Gulvbelægning er klinker.
Der skal være et afløb i baggangen, og der skal være afløb til både vaskemaskine, tørretumbler og håndvask.
Der skal være indføringsrør gennem soklen til vaskerummet til både fibernet, antenne, el, jordvarme og vand.
Vi skal have 5 spot i vaskerummet, en række med 3 i den ene side af rummet og 2 i den anden.

Viktualierum
Viktualierummet skal bruges til opbevaring af madvarer, der ikke har behov for at stå i køleskabet, men som ved fordel kan opbevares ved en lavere temperatur end stuetemperatur. Vi forestiller os at rummet skal køles ned til ca. 10 grader og derfor være isoleret mod tilstødende rum.
Her skal der også være klinker, og et gulvafløb.
Væggene og døren skal være isoleret, sådan at kulden fra rummet ikke spreder sig ud i bygningen.
Planen er at ventilationen og gulvarmeslangerne i viktualierummet skal køle rummet ned til de 10 grader året rundt.
2 spots i viktualierummet.

Køkken
Nedenstående billede illustrerer hvor de forskellige elementer i køkkenet placeres. Selve udformningen af elementerne passer ikke, da de blot er importeret fra nettet, for at give en idé om størrelsesforholdet.
Over køleskabet skal være en låge, så pladsen over køleskabet udnyttes. Ved siden af køleskabet er et skabsarrangement, som er hævet 15 cm, da der under skabet (vist med rød cylinder) skal stå en robotstøvsuger i sin base. Over robotstøvsugeren er der to skuffer, over disse er ovnen, og over ovnen er en låge til mikroovn. Over mikroovnen er en låge magen til den over køleskabet. Ved siden af igen, er et højt smalt skab med udtrækningshylder.
Over kogepladerne skal der selvfølgelig være emhætte. På den væg som ikke er synlig på illustrationen, som vender ind mod garderoben, skal der monteres skifer-fliser.

Placering af elementer i køkken

Gulvet er endnu ikke fastlagt, så der skal afsættes en pris, der svarer til det dyreste af trægulv og klinker.
Vi skal have 2 spots, én på hver side af emhætten, samt et lampeudtag over øen.
Der skal være stikkontakter til robotstøvsugeren og popup-stik i øen.
I køkkenet skal der være et ovenlysvindue, som vi selv leverer.

Alrum
Her har vi heller ikke besluttes gulvbelægningen, hvorfor der også her skal afsættes det dyreste pr. m2.
Vi forventer 3 spots i alrummet.

Stue
Gulvet i stuen skal være trægulv. Det skal ikke være hele planker, men en type trægulv vi har set ved arkitekten, som tillader at det kan slibes et par gange.
7 spots, en række med 4 og en række med 3, samt ét lampeudtag.
Tomrør til væg, hvor der skal hænge fjernsyn.
Skifer-fliser på væg mod vest.

Entre
Klinker i entreen, og 2 spots

Garderobe
Gulvtæppe i garderoben og 2 spots.

Soveværelse
Gulvtæppe i soveværelset og 4 spots med lysdæmpning.
Tomrør til placering, hvor fjernsynet skal hænge, samt to stikkontakter på hver side af, hvor sengen skal stå.

Badeværelse
Gulvbelægningen er klinker, og de skal indrettes med fald mod afløb. I bruseren skal gulvet sænkes svarende til en flisehøjde, for at holde lidt vand tilbage.
Afløbet skal være aflangt, langs væggen.
5 spots på badeværelset, stik på hver side af spejlet.
Berøringsfri vandhane, væghængt toilet med synlig cisterne og en bruser der er vandbesparende.

Børneværelser
Gulvtæppe i alle børneværelser og 4 spots, samt tomrør til fjernsyn og internet i alle børneværelser.

Multirum
Gulvtæppe i multirum, 6 spots og tomrør til fjernsyn og internet.

Kontor
Gulvtæppe i kontor, 4 spots og tomrør til fjernsyn og internet.

Gang til multirum
Gulv som i alrum

Lille badeværelse
Klinker indrettet som i det andet badeværelse.
Afløb der er trekantet, placeret i hjørnen af nichen.
3 spots og stikkontakter på hver side af spejlet.
Samme indretning af vandhane, bruser og toilet.
Ovenlysvindue som vi selv leverer.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *