Sangen om termonet

I 2018 lavede jeg nogle rim om termonet, da jeg skulle pitche konceptet i Next Step Challenge. I starten af året opstod ideen om at gå et skridt videre, og prøve at skrive en sang om termonet. Det er vildt nørdet, det ved jeg godt, men det er også en spændende udfordring.

Jeg fik sat et klaver op herhjemme i efteråret 2019. Ved hjælp af Yousician og Youtube lykkedes det at komme til at spille forskellige stykker musik. Det tog lidt tid, men da det gik op for mig hvad akkorder var for en størrelse, kunne jeg føje en ny dimension til min sangundervisning. Pludselig var det muligt at tage en sang et par tonearter ned eller op, og dermed gøre det muligt at synge den, selvom den lå skidt i originalen.

Af samme grund havde jeg frem mod 2021 brugt rigtig meget tid på at spille Lewis Capaldi – Someone You Loved. Den har en utrolig smuk melodi, der er meget simpel at spille på klaver.

Tilblivelsen af teksten

Med melodien på plads, handlede det sådan set bare om at lave en ny tekst. De andre sange jeg har skrevet, er det lykkedes mig at “downloade” på en måde. De er bare opstået i mine tanker med en komplet tekst og melodi. Denne gang krævede det lidt mere forarbejde.

Jeg præsenterede ideen for min sanglærer – Mia – og så brugte vi undervisningen til at få vendt nogen ideer om teksten. Mia forklarede mig, at hvis en sang bliver alt for specifik, er den svær at forholde sig til for andre. Det er vel egentlig det der sker til en konfirmation, hvor teksten hentyder til begivenheder, som kun en del af gæsterne kender. Opgaven med at skrive en sang om termonet, handlede altså også om at hæve abstraktionsniveauet.

Processen startede med en gennemgang af, hvad termonet faktisk er. Herefter gik vi over i en brainstorm, for at finde relevante ord og koncepter. Det blev til følgende samling: Balance, Energi, Synergi, Kvalitet, Bevægelse, Fremdrift, Kredsløb, Enten-eller/Både-og, Ikke afvisning men udvikling, Frihed og fællesskab, Jordforbindelse, Nærhed, Kærlighed/had, Yin og yang, To sider af samme mønt.

Med denne liste kunne jeg sparke gang i den kreative del af min hjerne. Der kom nogen rim, såsom: Flok / Få nok, Med / Kærlighed, Koldt / Volt, Plads / Mads. Der kom også hele linjer på meget forskellige steder i sangen.

Til den efterfølgende sangundervisning havde jeg første vers og et omkvæd med. Mia var godt tilfreds med abstraktionsniveauet, så vi arbejdede videre med andet vers og udvikling i omkvædene. Herefter kunne jeg selv gøre arbejdet færdigt.

Sangen om termonet – den færdige tekst

Når flammen den går ud og varmen den forsvinder fra rummet
Når snak om fællesskab i frihedens navn er forstummet
Vi går et lille skridt frem og to skridt tilbage
En tom illusion, et falsk velbehag
Forandringen sker, helt uden kompas
Hvis det her det er fremdrift må du kalde mig Mads

Det kræver mange volt, når det bli’r rigtig koldt
Hvor blev hjælpen af, nu står jeg selv tilbage
Lyset det er gået, og jeg mangler råd
Men gode råd er dyre, når der er hul i din båd

Et lille skub er nok, du må stå op og gi’ det en chance
Du vil slå rødder, føle styrke og genfinde balancen
Der ka’ bli’ stærk synergi, ny situation
Du må gi’ slip, på isolation
Forandringen sker, når du gi’r den plads
En slingekurs i mørke det gør ingen tilpas

Det kræver kærlighed, og den skal være bred
Kom nu bare afsted, du kan få flere med
Drop den kolde luft, og nyd en dejlig duft
Når luften den bli’r renset er der plads til fornuft.

Gå ik’ i spåner, hvis du ik’ kan forstå, hvorfor det er så
Svært, du skal nok få det lært, når du bare holder hovedet koldt

Det kræver kærlighed, og den skal være bred
Kom nu bare afsted, du kan få flere med
Drop den kolde luft, og nyd en dejlig duft
Når luften den bli’r renset er der plads til fornuft
Ja, drop den kolde luft, det er rigtig nok
For byrden den bli’r mindre, når vi løfter i flok

Forklaring til teksten

Abstraktionsniveauet er sat så højt op, at sangen lige så godt kunne være en historie om ulykkelig kærlighed, end en sang om termonet. Det er egentlig ret underholdende at tænke på. Uanset hvilken betydningen sangen bliver tillagt, er der en meget specifik intension bag de linjer sangen består af. Den betydning går vi i dybden med her.

Første vers

Når flammen den går ud og varmen den forsvinder fra rummet

Her hentydes der til, at vi i øjeblikket er i gang med at omstille varmeforsyningen i Danmark. Fra at afbrænde olie, gas og træ, skal vi nu over på varmepumper. Dvs. færre flammer.

Når snak om fællesskab i frihedens navn er forstummet

I den omstilling der skal laves, er der en igangværende uenighed mellem dem, der mener vi overvejende skal have individuelle anlæg (frihed) og dem der mener vi skal have kollektive anlæg (fællesskab). Jeg mener ikke det er et enten-eller, men et både-og., og det har jeg tidligere skrevet en artikel om. Risikoen er at vi ender med en masse luft/vand varmepumpe, der ikke kan yde passiv køling og som kommer til at bruge en frygtelig masse strøm, især når det er vinter.

Vi går et lille skridt frem og to skridt tilbage

Det er et fremskridt for varmeforsyningen at vi går væk fra afbrænding af olie, gas og træ. Til gengæld er det et kæmpe tilbageskridt for fællesskabet, hvis det skal ske med individuelle luft/vand varmepumper. Først og fremmest fordi de bruger mere strøm, de risikerer at larme og de er ikke særlig kønne at kigge på.

En tom illusion, et falsk velbehag

Vi kan være nok så selvtilfredse med at at have opsat en luft/vand varmepumpe, men jeg mener det er et falsk velbehag, fordi det kommer med ulemper der er skjulte for den enkelte.

Forandringen sker, helt uden kompas

En hentydning til at omstillingen er nødt til at være en del af en plan. I øjeblikket virker det som om, man ukritisk ønsker at få opsat varmepumper, uanset hvad konsekvensen så bliver for fjernvarmenettet eller elnettet.

Hvis det her det er fremdrift må du kalde mig Mads

En gammel dansk talemåde, som er en slags forsikring om, at jeg er overbevist om at have ret.

Første omkvæd

Det kræver mange volt, når det bli’r rigtig koldt

Det er en lidt sjov måde at sige på, at luft/vand varmepumper kommer til at kræve et enormt strømforbrug, hvis vi pludselig får -30 grader. Det skete sidst for ca. 30 år siden og det kan ske igen.

Opdatering fra 2022. Juleaften 2021 var det -14 grader mange steder, og en række luft/vand varmepumper øgede forbruget markant på en enkelt fase. Det første til at mere end 300 huse manglede strøm under fejringen af juleaften.

Hvor blev hjælpen af, nu står jeg selv tilbage

Det kommer dog ikke til at ske i de områder, hvor man er tilkoblet den kollektive varmeforsyning. Der vil man ikke være unødvendigt plaget af det kolde vejr.

Lyset det er gået, og jeg mangler råd

Hvis elnettet går ned fordi varmepumperne bruger for meget strøm, så tager det alt andet strømforbrugende udstyr ned også. Det er hele huset, der bliver uden strøm.

Men gode råd er dyre, når der er hul i din båd

Linjen her henviser til bogen “Livets Cirkel” af Hawk of the Yellow Wind.
Her taler han metaforisk om at have “hul i sin kano”, og hvordan egoet reagerer på denne situation.

Andet vers

Et lille skub er nok, du må stå op og gi’ det en chance

Hentyder til at der faktisk er en løsning på den situation, der er beskrevet tidligere i sangen.
Også at den løsning kun kræver et lille skub i tænkemåden og lidt mod til at give det en chance.

Du vil slå rødder, føle styrke og genfinde balancen

Det med at slå rødder kommer af, at termonet er geotermisk varme, som er det samme som træernes rødder benytter sig af. Termonet styrker fællesskabet og udligner balancen mellem land og by, der i øjeblikket er skævvredet når det kommer til varmeforsyning.

Der ka’ bli’ stærk synergi, ny situation

Den stærke synergi er synergien mellem køling og opvarmning. Det er to sider af samme mønt. Når en varmepumpe leverer varme, skaber den kølekapacitet i jorden. Hvis en varmepumpe i stedet køler, skaber en kapacitet til opvarmning i jorden. Det betyder des flere varmepumper der kobles på med opvarmningsformål, des flere er der plads til med køleformål, som igen skaber plads til flere varmepumper med opvarmningsformål, som igen….. osv.

Du må gi’ slip, på isolation

Udbredelsen af termonet er hæmmet af, at varmeforsyningsselskaberne tænker rigtig meget på isolerede rør. Termonet benytter sig af uisolerede rør. Det er en tænkemåde der skal forandres.

Forandringen sker, når du gi’r den plads

Det er primært den tænkemåde, der forhindrer termonet i at blive etableret. Det betyder at den der beslutter sig for at tænke på den nye måde, også kan realisere projekter.

En slingekurs i mørke det gør ingen tilpas

En reference tilbage til den situation, hvor ingen rigtig ved, hvad der er den rigtige vej. Om det er individuelle varmepumper eller fjernvarme.

Andet omkvæd

Det kræver kærlighed, og den skal være bred

Varmeforsyningsselskaberne har rigtig meget kærlighed til deres konventionelle metoder og deres eksisterende kunder. Her er en opfordring til at udvide kærligheden.

Kom nu bare afsted, du kan få flere med

Det er muligt at udvide fjernvarmens forsyningsområde fra de nuværende 66% til mere end 90%, hvis man tager termonet i anvendelse. Vi kender det allerede fra vandforsyning, elforsyning, spildevand og internetdækning.

Drop den kolde luft, og nyd en dejlig duft

Luft/vand varmepumper køler luften ned, når de leverer varme til huset. Det er hvad første del af denne linje hentyder til. Sidste del hentyder til den dejlige duft af naturen, der kommer frem, når man fjerner røg og partikler fra bl.a. afbrænding af træ.

Når luften den bli’r renset er der plads til fornuft.

En tvetydig linje, der kan betyde to ting:
(1) At gas, olie og træ-fyr droppes, luften bliver renere og termonet som den fornuftige løsning vælges.
(2) At aktører i energibranchen får “renset luften” imellem organisationerne og vælger at gå med den fornuftige løsning, som er rørforbundne varmepumper, fremfor individuelle luft/vand varmepumper.

C-stykke

Gå ik’ i spåner, hvis du ik’ kan forstå, hvorfor det er så
Svært, du skal nok få det lært, når du bare holder hovedet koldt

C-stykket hentyder til den frustration, som jeg ofte har oplevet hos branchefolk, der skulle forstå termonet. Termonet piller ved nogen grundforudsætninger ved fjernvarme. (1) Den centrale varmeproduktion og (2) De isolerede forsyningsledninger. Det kan være lidt frustrerende at løsne op på de her forudsætninger, men når først det er gjort, er mange af erfaringerne fra fjernvarme faktisk de samme i termonet.

Sidste omkvæd

Det kræver kærlighed, og den skal være bred
Kom nu bare afsted, du kan få flere med
Drop den kolde luft, og nyd en dejlig duft
Når luften den bli’r renset er der plads til fornuft

Samme som tidligere.

Ja, drop den kolde luft, det er rigtig nok
For byrden den bli’r mindre, når vi løfter i flok

En endelig henvisning til, at den grønne omstilling løses meget bedre, når vi går sammen om at tage de nødvendige investeringer. Det gør mængden af investeringer mindre og dermed mere overkommelig for den enkelte. Ja, jeg mener oven i købet, at det i det lange løb kan medføre lavere varmeregninger og en samtidig komfortforøgelse.

Tips til at synge sangen

Der er to ting, jeg gør anderledes end originalen, for at kunne synge sangen. Den første er at sætte sangen 2 toner ned. Den næste er at sætte hastigheden markant ned. Med god hjælp fra min svoger Troels, har jeg indspillet sangen:

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *