Analytical Hypnotherapy – Principles and Practice

Analytical Hypnotherapy Book Cover Analytical Hypnotherapy
Edgar Barnett
Westwood Publishing
1989
497

Bogen her af Edgar E. Barnett er en meget stringent og akademisk tilgang til emnet hypnose. Her skelnes der mellem begrebet hypnose og begrebet hypnoterapi - hypnose anvendt med et behandlingsmæssigt formål.

Det er også denne skelnen, der danner baggrunden for bogens indhold. Fokus er nemlig rettet mod anvendelsen af hypnosis, som et redskab til at behandle forskellige problemstillinger.

Der er to dele: Principles og Practice

Principles

 • The History of Hypnoanalysis
 • The Nature of Hypnosis
 • The Rapid Induction of Hypnosis
 • Hypnotic Phenomena and Hypnotisability
 • Theory of Analytical Hypnotherapy
 • Principles of Analytical Hypnotherapy
 • Therapeutic Indications for Analytical Hypnotherapy
 • Uncovering Techniques in Analytical Hypnotherapy
 • The Ideomotor Questioning Techniques in Analytical Hypnotherapy

Practice

 • An Analytical Procedure
 • Critical Experience, Overt and Hidden State Complexes and Multiple Personalities
 • Negative Birth Experience
 • Ego Strengthening and Assertiveness Training
 • Direct and Indirect Suggestion in Analytical Hypnotherapy
 • Common Problems in Analytical Hypnotherapy
 • Some Further Illustrative Case Histories
 • Children and Analytical Hypnotherapy
 • Hypnotisability and Therapy, Optimum Dissociation and ACE
 • Analytical Hypnotherapy and Healing
 • Analytical Hypnotherapy and the Interview

Denne bog bestilte jeg samtidig med Hypnotherapy af Dave Elman. I indlægget om Hypnose & Selvhypnose, fremgik det at bogen efterlod et spørgsmål om “Og hvad man kan så bruge det her til?” Svaret på dette, leverede Dave Elman, men i høj grad også Edgar Barnett i denne bog.

Edgar Barnett er læge af uddannelse, og bogen forholder sig derfor – ligesom Dave Elmans bog – til professionel brug af hypnose. Noget der i min optik stadig lider af ringe udbredelse i medicinsk sammenhæng.

Går du en tur på nettet og leder efter en praktiserende hypnotisør, vil du hurtigt opdage at nogen skrive hypnotisør, andre skriver hypnoterapeut, og nogen skriver begge dele: Hypnotisør og hypnoterapeut.

Bogen “Analytical Hypnotherapy” har været med til at skabe denne skelnen mellem klassisk hypnose og hypnoterapi. En hypnotisør af den gamle skole ville kunne tilbyde suggestioner – dvs. positive forslag – som skal hjælpe dig med at ændre vaner og adfærd. Problemet er blot at i rigtig mange tilfælde, vil dit “forandringsimmunsystem” omgøre suggestionerne igen, og virkningen vil fortage sig, hvis det er den eneste metode der anvendes.

Analytisk hypnoterapi har i stedet et sigte om at bruge hypnosen til at dykke dybere ned i den tilstand eller adfærd, der ønskes ændret. I stedet for blot at stille forslag til det ubevidste sind, udspørges det ubevidste sind om oplevelser, der ligger helt uden for rækkevidde af det bevidste sind. Det kan i mange tilfælde lede til dyb indsigt om overbevisninger, der er opstået på baggrund af misforståelser, men som er styrende for den uønskede adfærd.

Edgar Barnett har en række interessante eksempler med i anden del af bogen, der på fornem vis demonstrerer brugen af analytisk hypnoterapi. Noget af det jeg husker bedst er dog kapitlet i første del af bogen, der handler om “ideomotor questioning technique”.

Kort fortalt handler det om, at dit ubevidste og underbevidste sind styrer alle funktioner i din krop. Når en hypnoterapeut skal afdække spørgsmål, ønsker man ikke at svaret skal komme i form af efterrationaliseringer fra det bevidste sind. For at undgå dette kan spørgsmålene formuleres, så svaret gives via kropsfunktioner, som kan være særdeles svære at “fake” for bevidstheden.

Det kunne f.eks. være at klienten udstyres med et pendul, og at svaret på spørgsmålet afhænger af hvordan pendulet svinger. Her er det relativt let af vurdere om klienten bevidst påvirker pendulet, eller om der er tale om ubevidste reaktionsmønstre.

Alt i alt er det en ganske interessant bog, for den der vil vide mere om hypnose til behandlingsformål.

[amazon_link asins=’0930298306′ template=’ProductAd’ store=’skjoldandersen-21′ marketplace=’UK’ link_id=’9e71b374-fbc5-11e7-88a7-d988eaccb5fd’]

One Reply to “Analytical Hypnotherapy – Principles and Practice”

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *