Forskel på selvhypnose og selvhypnoterapi

Dave Elman’s bog “Hypnotherapy” gjorde det for alvor populært at skelne imellem hypnose og hypnoterapi. Hvor det første er en tilgang baseret på at stille det underbevidste sind positive forslag, er det sidste en tilgang, der arbejder terapeutisk med det underbevidste sind, for at fremme forandring. Selvom alt hypnose er selvhypnose, foretages den samme skelnen ikke her, men måske det bare skyldes at der har manglet en teknik? Læs videre “Forskel på selvhypnose og selvhypnoterapi”

Analytical Hypnotherapy – Principles and Practice

Analytical Hypnotherapy Book Cover Analytical Hypnotherapy
Edgar Barnett
Westwood Publishing
1989
497

Bogen her af Edgar E. Barnett er en meget stringent og akademisk tilgang til emnet hypnose. Her skelnes der mellem begrebet hypnose og begrebet hypnoterapi - hypnose anvendt med et behandlingsmæssigt formål.

Det er også denne skelnen, der danner baggrunden for bogens indhold. Fokus er nemlig rettet mod anvendelsen af hypnosis, som et redskab til at behandle forskellige problemstillinger.

Der er to dele: Principles og Practice

Principles

 • The History of Hypnoanalysis
 • The Nature of Hypnosis
 • The Rapid Induction of Hypnosis
 • Hypnotic Phenomena and Hypnotisability
 • Theory of Analytical Hypnotherapy
 • Principles of Analytical Hypnotherapy
 • Therapeutic Indications for Analytical Hypnotherapy
 • Uncovering Techniques in Analytical Hypnotherapy
 • The Ideomotor Questioning Techniques in Analytical Hypnotherapy

Practice

 • An Analytical Procedure
 • Critical Experience, Overt and Hidden State Complexes and Multiple Personalities
 • Negative Birth Experience
 • Ego Strengthening and Assertiveness Training
 • Direct and Indirect Suggestion in Analytical Hypnotherapy
 • Common Problems in Analytical Hypnotherapy
 • Some Further Illustrative Case Histories
 • Children and Analytical Hypnotherapy
 • Hypnotisability and Therapy, Optimum Dissociation and ACE
 • Analytical Hypnotherapy and Healing
 • Analytical Hypnotherapy and the Interview

Denne bog bestilte jeg samtidig med Hypnotherapy af Dave Elman. I indlægget om Hypnose & Selvhypnose, fremgik det at bogen efterlod et spørgsmål om “Og hvad man kan så bruge det her til?” Svaret på dette, leverede Dave Elman, men i høj grad også Edgar Barnett i denne bog.

Læs videre “Analytical Hypnotherapy – Principles and Practice”

Hypnose & Selvhypnose

Hypnose & Selvhypnose Book Cover Hypnose & Selvhypnose
William J. Ousby
Lamberth
Paperback
166

En lille bog om hypnose af William J. Ousby, oversat til dansk. Faktisk er det to små bøger: Én om hypnose og én om selvhypnose. De to bøger indeholder følgende afsnit:

Hypnose

 • Om brug af hypnose
 • Chevreuls pendul
 • Suggestions-tests
 • Hypnosens forudsætninger
 • Hypnose ved fikseret blik
 • Flere hypnoseteknikker
 • Overgang fra søvn til hypnose og øjeblikkelig hypnose
 • Den hypnotiske søvntilstand gøres dybere
 • 'Uformel' hypnose
 • Demonstration af hypnose
 • Afslutning af hypnosen
 • Posthypnotiske suggestioner
 • Selvhypnose
 • Instruktion i selvhypnose
 • Afslutning

Selvhypnose

 • Forord
 • Indledning
 • Det ubevidste
 • Hvordan får man forbindelse med det ubevidste niveau i sindet
 • Almindelig afslapning
 • Differentieret afslapning
 • Om at opnå rutine i selvsuggestion
 • Om at fremsætte de rette suggestioner
 • Hvordan suggestionerne registreres i det ubevidste
 • Den selvhypnotiske trance
 • Om at komme i selvhypnotisk trance
 • Om at komme i trance (forsat)
 • Uddybning af trancen
 • Om at overvinde forhindringer
 • Konklusion

Det her var min absolut første bog om hypnose, også før Hypnotherapy af Dave Elman. Bogen købte jeg som en introduktion til hypnose, og mine første erfaringer med hypnotisk induktion blev gjort på baggrund af denne bog.

Læs videre “Hypnose & Selvhypnose”

Hypnotherapy

Hypnotherapy Book Cover Hypnotherapy
Dave Elman
Medical
1984
336

Bogen her er en klassiker indenfor hypnoterapi - hypnose anvendt med et terapeutisk formål. I forordet fortælles det hvordan Dave Elman i en alder af otte år, oplevede hvordan hans far var i store smerter som følge af en kræftsygdom. En lokal scene-hypnotisør hjalp faderen med at blive fri af sine smerter, hvorved Dave igen kunne være sammen med sin far.

Først som 49 årig kastede Dave Elman sig for alvor over hypnose som profession. En del af hans eftermæle er bl.a. Elman-induktionen, der på sin tid var revolutionerende, idet den gjorde processen med at inducere hypnose meget mere effektiv.

Der er et væld af interessante case-beskrivelser i bogen, som for mange mennesker give nye perspektiver på sindets indflydelse, når det f.eks. gælder: det at stamme, overvægt, fobier, allergi og depression. Hvor man med rette kan sige, at meget litteratur om hypnose virker u-underbygget, skiller den her bog sig ud!

I 2004 begyndte jeg at interessere mig for hypnose. Da der ikke som sådan findes nogen offentligt anerkendt uddannelse, er det ikke et emne, der nødvendigvis er nemt at finde god litteratur indenfor. Bogen her var bog nr. 2 jeg læste om emnet, men det er nok stadig en af de bedste jeg har læst!

Læs videre “Hypnotherapy”

Syntesen

Et af mine formål med at oprette den her blog, har været at samle de forskellige emner, der gennem tiden har befundet sig på emnespecifikke hjemmesider. Det skyldes i høj grad at jeg er begyndt at se en sammenhæng, og den sammenhæng vil være inspiration til mange indlæg. For at du som læser kan finde alle relevante indlæg, er arbejdstitlen “Syntesen” introduceret, som en måde at kategorisere indlæggene på. Dette indlæg sætter scenen for denne kategori. Læs videre “Syntesen”