In Over Our Heads

In Over Our Heads Book Cover In Over Our Heads
Robert Kegan
Psychology
01/01/1994
396

Det her er tidsmæssigt Robert Kegan's anden bog, som jeg har læst, om hans teorier om mental kompleksitet. Hans første bog var en mere teknisk forklaring af hans teori, hvor den her i højere grad handler om de praktiske implikationer.

Titlen "In Over Our Heads" og undertitlen "The Mental Demands of Modern Life" referer til Kegan's diagnose af nutiden, der i mange tilfælde kræver en større grad af mental kompleksitet, end de fleste mennesker har udviklet.

Kegan's felt er voksne menneskers udvikling. I lang tid troede videnskaben at menneskets hjerne var færdigudviklet efter puberteten. Herefter kunne datidens metoder ikke påvise nogen fysiske ændringer, og dermed måtte hjernen være "færdig". I dag er man klar over, at det ikke er tilfældet. Kegan introducerer 5 ordener af mental kompleksitet. De får nogle bedre betegnelser i hans senere bøger.

Bogen indeholder følgende:

 •   The Mental Demand of Adolescence
  • The Hidden Curriculum of Youth: "Whaddaya Want from Me?"
  • Coaching the Curriculum: A Bridge Must Be Well Anchored on Either Side
 • The Mental Demand of Private Life: Parenting and Partnering
  • Parenting: Minding Our Children
  • Partnering: Love and Consciousness
 • The Mental Demand of Public Life: Work and Self-Expansion
  • Working: On Seeking to Hire the Self-Employed
  • Dealing with Difference: Communication between the Sexes/Communication between the Theories
  • Healing: The Undiscussed Demands of Psychotherapy
  • Learning: "The Teacher Wants Us to Be Self-Directing"
 • The Mental Demands of Postmodern Life
  • Conflict, Leadership, and Knowledge Creation
  • On Being Good Company for the Wrong Journey

5. juli 2011 købte jeg tre bøger af Robert Kegan, jeg besluttede at læse dem i kronologisk rækkefølge. Med sin udgivelse i 1994 blev det her den første. Det blev starten på en dyb fascination af Robert Kegans arbejde. 

Forud for mit kendskab til Robert Kegan’s teori om mental kompleksitet, havde jeg læst langt hovedparten af alle bøger om NLP, Hypnose, generel selvhjælp, theory of constraints og forandringsledelse, der er beskrevet her på bloggen. Jeg var PhD-studerende på 2. år og var så småt begyndt at være frustreret over, at det tilsyneladende ikke var så nemt for andre at forstå Theory of Constraints. Den her bog gav mig et rigtig godt bud på, hvorfor det forholder sig sådan.

Ifølge Kegan udvikler vores sind sig i forskellige stadier. Hvert stadie tillader os at håndtere større mængder kompleksitet end de foregående stadier. Vi starter alle sammen på det samme stadie som barn og udvikler os igennem de efterfølgende stadier. Det er dog ikke alle, der udvikler de sidste stadier.

Generelt kan man sige at de fleste mennesker udvikler sig gennem 1. og 2. trin i barndommen, og opnår 3. trin efter puberteten. Det er først her vi taler om, at et barn er blevet “voksent og modent”, fordi det kan tilsidesætte sine egne behov.

Tesen i bogen er dog, at et moderne liv stiller krav om, at vi som voksne mennesker udvikler den 4. orden af mental kompleksitet. Et postmoderne liv stiller yderligere krav om udviklingen af den 5. orden af mental kompleksitet.

Her er en fin lille video, der gennemgår bogen.

Bevidstheden om disse udviklingstrin er desværre ikke særlig stor, hverken blandt videnskabsfolk eller lægmand. Derfor sker det relativt ofte, at mennesker stiller urimelige krav til hinanden.

Udviklingstrinene handler ikke om IQ eller klogskab. Kegan nævner en analogi til det at kunne køre bil med manuelt gear og automatisk gear. Det er mere kompliceret at køre bil med manuel betjening af gearet, men du opdager naturligvis først forskellen på to personers evne til at køre bil, hvis der kun er en bil til rådighed med manuelt gear.

Så længe du befinder dig i situationer hvor de krav omverdenen stiller til dig, matcher med dit niveau af mental kompleksitet, vil du generelt befinde dig godt. Hvis nogen kræver af dig, at du skal kunne arbejde og tænke selvstændigt, sætte dine egne mål, osv. og du har udviklet det tredje niveau af mental kompleksitet, vil du formentlig opleve det som et urimeligt krav, fordi du bare gerne vil have at vide, hvad der forventes af dig! Det svarer til at du kun kan køre bil med automatgear, og du bliver bedt om at køre en bil med manuelt gear, uden at have prøvet det!

For mig kunne Kegan’s teori forklare, hvorfor Theory of Constraints kan være så svært at forstå. Det stod allerede klart for mig, at TOC var et paradigmeskifte i forhold til traditionelt omkostningsfokus, som beskrevet i The Haystack Syndrome og What is this thing called the Theory of Constraints. (Vil du prøve kræfter med tænkemåden i TOC, så kan du løse den her opgave: Kan du træffe den økonomisk bedste beslutning?)
Det var dog først med Kegan’s bog, at jeg forstod, at ikke alle mennesker kan foretage et paradigmeskifte!

Begrænser vi os til de niveauer, der normalt gælder voksne mennesker, kan man kort fortalt sige:

 • Tredje orden kan indordne sig i et system, tilpasse sine egne behov til det, der er krævet af systemet.
 • Fjerde orden kan opbygge et system, tilskynde til finpudsninger af det og sætte sine egne kriterier for systemet.
 • Femte orden vil løbende afprøve systemets grundforudsætninger, og om nødvendigt udskifte dem.

TOC kræver enten en person med fjerde orden af mental kompleksitet, der har så store problemer med sit nuværende system, at vedkommende er klar til at adoptere et nyt. Eller, en person af fjerde orden, som ikke er blevet skolet i traditionel tankegang, og dermed har opbygget et system, der er i modstrid med TOC.

En person af femte orden vil umiddelbart kunne forstå hvordan TOC bryder med personens egen ledelsesfilosofi, og kunne tilpasse sin ledelsesfilosofi i det omgang vedkommende gerne vil afprøve metoder fra TOC.

Kegan’s bog har selvfølgelig også store implikationer for, hvordan mennesker med forskellige niveauer af mental kompleksitet indgår i relationer til hinanden. På det her tidspunkt maler Kegan med en meget bred pensel, hvorfor bogen både taler om børneopdragelse, parforhold, skolegang og arbejde.

Bogen er bestemt værd at læse, for alle som gerne vil have dybere (selv)indsigt.

[amazon_link asins=’0674445872′ template=’ProductLink’ store=’skjoldandersen-21′ marketplace=’UK’ link_id=’1fb97bb7-10d8-11e8-8a1c-45e2426089bb’]

2 Replies to “In Over Our Heads”

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *